"Komisjon kogunes president Ilvese välisministriks oleku aja jooksul korra kvartalis, vajadusel sagedamini. Komisjon väljastas vastavalt eelneva kontrolli ja uurimise käigus selgunud andmetele lube strateegilise kauba veoks või transiidiks," selgitas presidendi nõunik Olari Koppel Delfile.

"Komisjoni töö oli (ja ilmselt ka on praegu) tehnilist laadi ega eelda komisjoni liikmete vahelist lähemat suhtlust väljaspool konkreetsete otsuste tegemiseks loodud ametlikku raami," ütles Koppel ning lisas, et presidendi kantseleil puuduvad andmed selle kohta, kui mitmel seesugusel töökoosolekul tolleaegne minister Ilves ning Simm ja Dressen üheaegselt viibisid.

Presidendi nõuniku sõnul polnud komisjoni töö omapära arvestades toonasel välisminister Ilvesel põhjust kahelda komisjoni liikmete lojaalsuses või kompetentsuses. "Ametkondade esindajad määrati komisjoni liikmeiks asutuste endi poolt, ei välisministeerium ega minister nende määramises ei osalenud," ütles Koppel.

"Aja jooksul lisandunud teadmiste baasil on president Ilvese arvamus oma kunagiste komisjonikaaslaste osas ühene: need, kes müüvad maha oma riigi ja rahva, on kurjategijad," vahendas Koppel president Ilvest.

Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi kontrolli komisjon on loodud valitsuse korraldusega välisministeeriumi haldusalas ning selle komisjoni esimees on ametikoha järgselt välisminister ning selle ametkondadevahelise komisjoni teised liikmed lähetatakse sellesse komisjoni nende ametkondade poolt, kelle ülesannete hulka seesuguste strateegiliseks kuulutatud kaupade vedamise kontroll kuulub. Komisjonis on kaitseministeeriumi, politseiameti, kaitsepolitseiameti, siseministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja teiste valdkondade esindajad.

Liitu uudiskirjaga