Haigetele mõeldud nimelised pakid palutakse tuua haigla informatsioonitöötaja kätte.

Tallinna lastehaigla palub mõistvat suhtumist.