Pettai sõnul alustab Keskerakond talle võla tasumist vahetult peale võlgnevuste kustutamist Sampo Pangale ja Facio Ehitusele.

"Juhul, kui komisjon vajab allakirjutatud maksegraafikut, siis selle esitab vastavalt poolte vahelisele kokkuleppele Keskerakond, kuna erakond tegeleb ka jooksvalt vastavasisulise aruandlusega," teatas Pettai.

Nimelt on Pettai ja ERJK pidanud juba mõnda aega ärritunud kirjavahetust, mille põhjuseks on ERJK soov kontrollida, kas Keskerakond maksab ka tegelikult Pettaile tagasi raha, mida Keskerakond talle ametlikult võlgu on. 

Juba aprillis saatis ERJK Pettaile kirja, milles juhtis tähelepanu, et kuna Pettai firma pakub Tallinna linnale erinevaid teenuseid, aga samas on linna juhtiv Keskerakond Pettai firmale eelmise aasta lõpu seisuga võlgu 332 618 eurot, siis tekib küsimus, kas Keskerakond täidab erakondade rahastamise sisulisi nõudeid.

Linn ja Pettai lükkasid kahtlused tagasi. Pettai süüdistas komisjoni ettevõtlusvabaduse piiramises.

7. juunil saatis ERJK Pettaile kirja, milles küsis Pettailt võla tagasimaksmise graafikut või infot muude vastavasisuliste kokkulepete kohta.

Sellele kirjale vastates teataski Pettai, et detsembrist alates hakkab Keskerakond talle iga kuu 50 000 eurot maksma.

Liitu uudiskirjaga