Kes on kaasmaalased? "Eufemismiga sildistatakse viiendat kolonni ehk teisisõnu: nii kirjeldatakse suurriiklikust ideoloogiast mõjutatud lihtsameelseid inimesi, kes saamata aru oma tegevuse täpsest tähendusest, lasevad ennast kasutada ja olla manipuleeritavad olevused,“ defineerib kapo aastaraamat.

„Kaasmaalaste“ kaitsmine kujutab endast tegelikkuses vaid dekoratiivset katet suurriiklikule välispoliitikale.

Kaitsepolitsei hinnangul on üle maailma elavate venelaste ühendamiseks loodud fond „Russkii Mir“ laienenud Eestisse selleks, et mõjutada muu hulgas ka Eesti sisepoliitikat.

„Fondi Eesti esinduse tegevuse alustamine tähistab järjekordse etapi algust Eesti-Vastases kaasmaalaspoliitikas,“ kirjutab aastaraamat.

„Fondi tegevuse kaudu saavad Venemaa Föderatsiooni eri ametkonnad senisest enam mõjutada siinseid kaasmaalaspoliitikaga seotud protsesse. Kuigi „Russkii Mir“ väidab ametlikult, et ta poliitikasse ei sekku, siis esinduse avamine Tallinnas näitas otseselt fondi liidrite süktuvust kohalikust Venemaa suursaatkonnast.“