„Sarnaselt kaitseväega on meie valmisoleku õppuse eesmärgiks kontrollida Kaitseliidu teavitussüsteemi ja üksuste valmisolekut,“ ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili.

„Kinnitan, et Eesti riiklusele reaalset julgeolekuohtu lähitulevikus ei ole. Selliste kiirõppuste korraldamine annab meile kindluse, et ka Kaitseliit toimib ja Eesti elanikud võivad end turvaliselt tunda,“ lisas Kaitseliidu ülem.

Valmisolekuõppuse eesmärk on hinnata Kaitseliidu üksuste valmisolekut täita sõjalisest valmisolekust lähtuvaid ülesandeid. Kaitseliitlased harjutavad õppusel üle Eesti teavitamis- ja kogunemisprotseduure ning mõned üksused ka ümberpaiknemist.

Üksused, mis olid planeerinud väljaõpet nädalavahetusel, jätkavad pärast sõjalise valmisoleku kontrolli rutiinse tegevuse ja väljaõppega.