Järva-Jaani Gümnaasium: vallandatud ajalooõpetaja kiusas õpilasi ja oli nendega konfliktis

 (322)
EKRE liikmest õpetaja süüdistab kooli tema vallandamises veendumuste tõttu
EKRE valimispidu Wabaduses
EKRE valimispidu WabadusesFoto: Eero Vabamägi

Järva-Jaani Gümnaasiumi ajalooõpetaja Priit Dieves süüdistas oma kooli selles, et see laskis ta lahti Õhtulehes avaldatud arvamusartikli pärast. EKRE liige Dieves arvas, et ta lasti lahti ta veendumuste eest. Järva-Jaani Gümnaasium vastas täna, et selle õpetajaga oli mitmeid probleeme, sest ta läks oma õpilastega tülli ja kiusas neid.

Viimased nädalad on meedias avaldatud artikleid õpetaja Priit Dievese vallandamise kohta, kus on jäänud tagaplaanile või üldse välja toomata teised töölepingu lõpetamise tõsised asjaolud, teatas gümnaasium täna saadetud pressiteates.

Oleme olnud kommentaarides üldsõnalised, et vältida õpetaja Dievese eraeluliste andmete avaldamist. Kaasuse vastu on tekkinud väga suur avalik huvi ning Priit Dievese enda välja toodud väited ja seigad vajavad selgitamist.

Kindlasti ei vasta tõele Priit Dievese väide ERR-i uudisteportaalile, et „konflikte õpilaste ja lastevanematega õpetamise osas tal ei ole“ (20.06 Veendumuste tõttu…).

Ka Priit Dieves poolt meediale antud töölepingu üles ütlemise käskkirjas on selgelt välja toodud, et tegu polnud esimese korraga, kui õpetaja käitus ebaeetiliselt või õpetajale kohatult. Selle õppeaasta jooksul on Dieves saanud kaks hoiatust õpetajale ebaeetiliselt või kohatult käitumise tõttu. Keerulisi intsidente on olnud rohkem.

Üks juhtumitest, mille eest Priit Dieves sai hoiatuse, seisnes tunnis õpilasega ebaadekvaatselt ja ebapedagoogiliselt käitumises. Juhtum päädis tõsise konfliktiga, mille lahendamiseks oli kool sunnitud kutsuma kokku ümarlaua, kus osalesid kooli direktor, õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog, noorsoopolitseinik, piirkonnapolitseinik ning õpetaja Priit Dieves.

Sellele intsidendile järgnes väikese vahega teine juhtum, kus õpetaja käitus õpilasega ebaväärikalt ning tegeles kiusamisega, mis ulatus põhikoolist gümnaasiumisse. Seda on võimalik detailsemalt kirjeldada, sest detaile on meedias juba (valikuliselt) avaldatud. Priit Dievesel oli õpilasega 6. klassis konflikt, kus õpilane oli naljatledes vastanud ajalootunnis Aleksander Suure pojana Aleksander Väikest. Dieves noris õpilast antud teemal põhikooli viimases klassis ning jätkas sellega ka gümnaasiumiastmes, kus ühel hetkel sai õpilasel õpetaja üleolevast ja ebameeldivast käitumisest villand. Õpilane pärast järjekordset norimisintsidenti tunnist ning pöördus probleemiga sotsiaalpedagoogi poole. Antud juhtumi eest määras koolijuht Dievesele hoiatuse. Õhtuleht oli otsustanud probleemi nimetada väikeseks, mida see kindlasti ei ole. Tegu oli õpetajapoolse pikaajalise kiusamisjuhtumiga.
Ümarlaual politsei ja sotsiaaltöötajatega, kus arutati esimest, väga tõsist intsidenti ning teist, kiusamisjuhtumit, leidis Dieves, et kõikide probleemide tekkimises on süüdi õpilased ning käitus seal väga üleolevalt.

Eelmise aasta lõpus toimus koolis intsident, mille tulemusena õpilased lahkusid Dievese korraldatud arutelult, kus Dieves esitas õpilastele eetiliselt vastuvõetamatuid seisukohti ning kritiseeris õpilasi nende seisukohtade eest. Samuti oli esitas Dieves tunnis tõendatult ühte rahvust oluliselt alandavaid seisukohti.

Kahjuks pole paljusid juhtumeid võimalik detailsemalt avada, kuid rõhutame üle, et Priit Dieves on olnud pidevas konfliktis kooli ning sealhulgas oma õpilastega rohkem kui aasta. Priit Dievese käitumine koolis pole olnud kindlasti õpetajale kohane. Käesoleval juhul on tegemist õpetaja kutse-eetika rikkumisega, mis on väljendunud mitmes erinevas intsidendis.

Õpetaja Priit Dievesele on kooli juhi ja juhtkonna ning koolipidaja poolt antud korduvalt võimalusi oma käitumise ning tegevuse parandamiseks. Dieves ei ole nendest ettekirjutustest lähtunud. Eeltoodud asjaoludest ning koolis aset leidnud erinevatest ilmingutest, et õpetaja Dieves ei suuda jääda alati tolerantseks, käituda õppetöös õpetaja kutseetikat järgides, leidis kooli juhtkond, et kaitsmaks õpilasi õpetajapoolse edasise ebaadekvaatse käitumise vastu ja tagades kooli õppekava korrektne täitmine, ei ole meil võimalik jätkata koostööd õpetaja P.Dievesega.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare