FOTOD ja BLOGI | Savisaare kaitsja: Reiljan käis viisakusvisiidil, kohtumine Kofkiniga oli sõpradevaheline asi, Tuulberg kulutas raha ise ära! Homme jätkatakse Kutseri ja Reiljani tunnistustega

 (314)
Edgar Savisaar elas üle ajuinfarkti

Keskerakonna endist liidrit ja pikaajalist Tallinna linnapead Edgar Savisaart süüdistatakse mäletatavasti korduvas ja suures altkäemaksu võtmises, ettevõtjaid selle andmises.

Peale Edgar Savisaare on kohtu all ka Alexander Kofkin, Vello Kunman, Villu Reiljan, Hillar Teder, Kalev Kallo, Priit Kutser, Aivar Tuulberg ja MTÜ Eesti Keskerakond.

KOHTUPROTSESS EDGAR SAVISAARE ÜLE. 4. päev
Villu Reiljani puhul tuleb ära märkida, et teda süüdistatakse kuriteos, mille ta pani väidetavalt toime siis, kui ta kandis eelmise korruptsioonikuriteo eest mõistetud tingimisi vangistust. Seega ähvardab teda süüdimõistmisel reaalne vangistus, kui ta prokuratuuriga kokkulepet ei saavuta. Kokku on Reiljanit kaks korda altkäemaksu võtmises süüdi mõistetud, praegune kohtuprotsess on tal juba kolmas. 
Istung läbi, jätkub homme kell 10 Kutseri ja Reiljani tunnistustega. 
Kutser on valmis kohe hommikul kell 10 ütlusi anda, et tema asja saaks seejärel eraldada ja lõpetada. Ka Villu Reiljan tahab homme ütluseid anda, lootes seejärel asja lõpetamisele.
Nääs palus, et kas Savisaare pärast saaks istung alata kell 12, sest tal on unehäired ja kell 10kohtus olemine on talle väga raske. Kohtunik ütles, et ka tema tuleb kaugelt. Ka unehäired on kohtunikule tuttavad ja ka sel põhjusel istungite edasilükkamisega ei tahtnud ta nõustuda, sest uni tuleb siis, kui ta tuleb. 
Evestus: homme võiksid Reiljan ja Kutser ütluseid anda, et saaks seejärel nende asjad eraldada üldisest protsessist. 
Kannatanu ehk Tallinna linna esindaja Marko Kairjak: tsiviilhagi me esindanud ei ole. Märgin vaid, et kannatanu on kaasatud seoses omastamise episoodiga. 
Priit Kutseri kaitsja: kuna Kutserile pühendatud osa süüdistusest on kõige pisem, ei saa ka kaitsekõne olla pikk. Kutserit süüdistatakse selles, et linnas oli plakat, kus Kutser lubas spordikompleksi rajamist. Polnud nii, et võeti linnast raha ja võeti koju. Oli plakat, millesarnaseid oli veel. Alles hiljuti otsustas halduskohus, et see plakat ei sobinud ja Kutser peab raha tagasi maksma. Kõige olulisem puudus süüdistuses oli selles, et polnud selge, milles seisneb omastamisele kaasaaitamine. Varem on politsei sarnastel asjaoludel menetluse lõpetanud ja leidnud, et omastamist pole. Sellest lähtusid ka linnaametnikud. Teiste suhtes süüdistus lõpetati, sama loodan ka Kutser. 
Tuulbergi kaitsja: olulisemad momendid Tuulbergi kaitseaktist. Kõigepealt riigihanke olemus. Kui hakkame tõendeid hindama, peame andma prokuratuuri versioonile hinnangu sellest aspektist, kas terve mõistusega ärimees oleks pidanud andma 80 000 eurot Savisaarele ja kas sellega oleks kaasnenud mingi hüve riigihankeprotsessis. Minu hinnangul polnud selleks vajadus. Tuulbergile on esitatud süüdistus, et ta  andis Savisaarele hüve, et riigihange läbi viia süüdistatavale soodsalt. Esiteks pole Savisaar teinud ühtegi toimingut sellega seoses. Teiseks juhiste andmine riigihanke regulatsiooni kontekstis oleks majanduslikult ebamõistlik. Hanke võitja esitas valeandmeid ja ta tuli hankelt kõrvaldada, valikuvõimalust polnud. Kui hankija seda ei oleks rakendanud, oleks hankijat ähvardanud 32 000 eurone trahv. Kas tõesti oleks ärimees ära andnud 80 000 eurot, et hankija teeks ära toimingud, mida seadus nõuab? Puuduvad tõendid, et raha oleks üle antud. Esitame konkreetsed pangadokumendid, mis näitavad raha kulutamist kuluka purjetamishobi peale. 
Keskerakond on palunud prokuratuurilt menetluse lõpetamist oportuniteedi põhimõttel. Prokuratuuri esindaja Kristina Kostina: "Prokuratuur ei ole praeguses menetlusetapis nõustunud MTÜ Eesti Keskerakond suhtes kriminaalmenetluse lõpetamisega oportuniteedi põhimõttel."
Keskerakonna kaitsja Erki Kergandberg: Keskerakonna õiguslik positsioon ei ole muutunud. Süüdistus on alusetu, Keskerakond ei ole suures ulatuses keelatud annetust vastu võtnud.
Luberg: olen kuulanud korduvalt neid salvestusi. Need ühed halvemad minu praktikas. Katkestused teevad vestlustest arusaamise raskeks ja vahel võimatuks. 
Aadu Luberg, Hillar Tederi kaitsja: Teder end süüdi ei tunnista. Süüdistus altkäemaksu andmine suures ulatuses, Keskerakonnale laenu andmise näol. Pettai suhtes lõpetati menetlus. Pettaid on korduvalt üle kuulatud nii tunnistaja kui kahtlustatavana. Pettai suhtes lõpetati menetlus 6 päeva enne süüdistusakti esitamist. Kui see pole süüdistusega kauplemine, siis mis see veel olla saab. Sellisel moel Pettailt Tederit süüstava tõendi saamisel pole ausa menetlusega mingit pistmist. Seda tuleb arvesse võtta Pettai tunnistuse hindamisel. 
Kristi Rande, nüüd Vello Kunmani kaitsjana: pole tõendeid, et Kunman oleks kunagi altkäemaksu lubanud. Kunman ei ole kunagi Reiljaniga kokku leppinud, et too lubaks altkäemaksu. Samuti pole Kunman kunagi väljendanud valmisolekut toetada Keskerakonda 20 000 euroga. Prokuratuuri positsioon toetub vaid ühele pealtkuulatud vestlusele, see oli sisuliselt Reiljani 15minuti pikkune monoloog, kus Reiljan hüples ühelt teemalt teisele. Sihi tänava majaga seoses on tehtud ettekirjutusi, on määratud sunnirahasid. Nii Reiljan kui Kunman on kohtueelses menetluses selgitanud asjaolusid, Reiljan on välistanud sellist konstruktsiooni, nagu süüdistuses on kirjas. On avalik saladus, et Reiljani on survestatud, et ta muudaks oma ütluseid, vastutasuks pääseks ta rahalise karistusega, sest tal on katseaeg ja teda ähvardab reaalne vangistus. 
Kristi Rande, Kalev Kallo kaitsja, ei nõustunud süüdistusega. Rande kordas kriitikat teabehankega hangitud info kasutamise kohta. Kallo ei ole kaasa aidanud altkäemaksu andmisele ega ka mitte Tederi poolt väidetavalt Keskerakonnale antud ebaseadusliku annetuse vastuvõtmisega. Kalev Kallo ei ole kuritegusid toime pannud. Süüdistuse ajaperioodil ei olnud Kallo Tallinna linnavolikogu esimees. 
Steven-Hristo Evestus, juhtiv riigiprokurör, Villu Reiljani kokkuleppementluse kohta: „Saan prokuratuuri poolt kinnitada, et võimaliku kokkuleppemenetluse teemal on tänaseks osade menetlusosalistega läbirääkimisi peetud. Süüdistatava V. Reiljani ja tema kaitsjaga ei ole veel selles osas lõpliku lahenduseni jõutud ning seetõttu ei pea prokuratuur võimalikuks läbirääkimiste detaile avalikustada.“
Villu Reiljani üks kaitsja tahab nüüd ära minna, teine kaitsja jääb sinna, aga kõnet pidada ei kavatse, sest Reiljan kavatseb anda ütluseid. 
Pilv: Mingit teenet teene vastu ei laenulepingu pikendamisel ega Hispaania reisil Kofkini ja Savisaare vahel polnud. Leian, et süüdistus on põhjendamatu ja tõendamata. Kohus peab eriti kriitiliselt hindama kõiki tõendeid. Samuti nõustun Nääsiga, et on vaja tõmmata piir teabehanke ja kuriteo tõendite kogumise vahele kriminaalmenetluses. Nendest asjaoludest lähtuvalt saan tõdeda, et süüdistusega ei saa nõustuda. 
Kofkini kaitsja Aivar Pilv: pean tagasi tulema jutu juurde mõistlikust menetlusajast. Süüdistust on muudetud vahetult enne süüdistusakti koostamist. 2011. aastast on seda menetletud, mulle jääb arusaamatuks, mis ei võimaldanud prokuratuuril enne teha õiguslikku hinnangut, sest asjalud ei ole muutunud. Süüdistus on ebajärjekindel, Kofkinile ei ole esitatud süüdistust altkäemaksu andmises aastatel 2007-2009, ent prokuratuur väidab, et Kofkini laen Savisaarele oli altkäemaks. 
Nääs: Süüdistus on põhjendamatu kogu ulatuses. Tõenditega seoses 2 asjaolu. 1. neist jälitustegevusega kogutud teave, sh teabehankega kogutud teave. Teabehanke eesmärk on suunatud info kogumisele, et riigijuhte informeerida. Näeme järjest enam kriminaalasju, kus tahetakse kasutada teabehanke infot. Miks julgeolekuasutus jälitab suurima opositsioonierakonna juhti? Tõendi kogumise seaduslikkust tuleb hinnata, seda ei saa lihtsalt kriminaalasja juurde lisada. 2. on vaja isikuliste tõendite hindamine. Linna vara omastamise episoodis on kutsutud tunnistama 14 isikut, kes olid varem samas asjas kahtlustatavad. Nemad tunnistati varem üle tunnistajatena. Nende kriminaalmenetlused lõpetati natuke enne Savisaarele süüdistuse esitamist, sest nad aitasid süüdistusele kaasa. Tuleb anda vastus, kas läbirääkimiste käigus on tunnistajate usaldusväärsus kannatada saanud? 
Nääs: Tederi kohtumisel käsitleti ka Keskerakonna toetamist, aga seda ei seotud detailplaneeringuga. Hillar Tederi episoodis süüdistatakse teda altkäemaksu andmises ja Keskerakonnale ebaseadusliku annetuse tegemises. See pole aga tõsi. Laenu saaja Midfield on Keskerakonnast eraldiseisev isik. Laenu saamine oli Midfieldi majandusseisu tõttu ka vajalik. Laenu saajaks ei olnud Keskerakond. 
Nääs: Reiljani visiit oli viisakusvisiit, kus ta rääkis ka Sihi tänava majast. Savisaar oli valdavalt kuulaja rollis. Lõpuks ütles ta, et ei soovi Reiljanilt mingit tänu ega hüve. Savisaar andis mõista, et võibolla uurib Sihi tänavat, aga rõhutas, et ei soovi mingit tasu. Ta ei suhelnud sel teemal ühegi ametnikuga. Savisaar ei võtnud teda tõsiselt. Reiljani ütluste usaldusväärsuse küsimusega saame tegeleda.
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/taismahus-peaprokuror-steven-hristo-evestuse-suudistuskone-edgar-savisaare-kohtuasjas?id=79123406
Nääs: Tuulbergi episoodis ei lubanud Savisaar Tuulbergi konkurendi kõrvaldamist. Pakkumises oli esitatud valeandmeid varasema kogemuse kohta, seega polnud valikut ja tuli tühistada võit ja anda leping teise koha saanud Tuulbergi firmale. Kõrvaldamise otsust isegi ei vaidlustatud, sest rikkumine oli piisavalt selge. 80 000 euro sularaha andmine vale, sularaha üleandmist lindistustest ei nähtu. Väljavõetud raha kulutas Tuulberg purjetamise peale. Põhjuseks, miks Tuulberg ei saanud raha üle kanda, oli see, et Tuulberg andis raha Anti Sepale, kelle arve oli täitemenetluses külmutatud.
Nääs: INTA konverentsi korraldamise otsustas komisjon, Meritoni hind oli parim. Raekoja platsi äripindade renti pikendati, sest Kofkin oli rentnik 90. aastatest ja on olnud hea partner. 
Nääs: korruptsioonimenetlus algas Kofkini episoodist, kus restoranis Balalaika lubas Kofkin tasuda Savisaare reisiplaanidest. Tegelikult leppisid kaks sõpra kokku ühises puhkuses. Menetlejad on valesti mõistnud Kofkini ja Savisaare vestluse sisu. Vestlesid kaks sõpra. Vastab tõele, et Kofkin korraldas hotelli ja raviprotseduuri kasutamise, aga Savisaar tasus selle eest Kofkinile sularahas. Auto ja autojuhi kasutamist on Kofkin lubanud ka teistele oma külalistele Hispaanias. See oli Kofkini jaoks elementaarne viisakus. Savisaare ja Kotka lennupiletite eest tasumise puhul tekkis kiire tagasituleku vajadus, sest Jüri Ratas toetas peaministrikandidaadiks Kadri Simsonit. Kõige kiirem oli piletite ostmine läbi Kofkini, mille Savisaar hiljem hüvitas sularahas. Lõppkokkuvõttes on valesti mõistetud Savisaare ja Kofkini vestluse sisu. Seda tõlgendati vaid läbi korruptsiooni võimaluse, mitte kahe mehe sõprusena. 
Nääs: Tallinna linna vara omastamise episoodides on oluline, kas need reklaamid olid vajalikud avalikkuse teavitamiseks. Omastamise seisukohalt on küsimus, kas Tallinna linn tohtis neid reklaame tellida, mitte selles, kes reklaamil oli. Kapo tellitud ekspertiis nentis, et kõigil plakatitel oli olemas avaliku huvi puudutav sõnum.
Nääs: rahapesu on välistatud, sest ta ise on avaldanud Eesti riigile, et ta sai Arsailt tulu 2012. aasta tuludeklaratsioonis. Tulu tekkis 2011, kui Arsai Investment likvideeriti. 
Oliver Nääs alustab oma kõnet: rahapesu süüdistus puudutab aasstaid 2007-2011, aga ulatub otsapidi 90sse. 2007. aastal Arsai arvele saabunud raha polnud altkäemaks, vaid ühe sõbra laen teisele. Laenu saamise vajadus tuli eesseisva lahutusegaseoses. Laenu saamise ajaks olid Savisaare abielulised suhted juba lõppenud. Summa, mis laenati, kattub summaga, mille maksis Savisaar abielulahutuse käigus. Raha laenamise ajendiks oli soov aidata sõpra, keda ootas ees keeruline abielulahutus. Prokuratuuril pole tõendeid, et Savisaare ja Kofkini vahel oli 191 000 osas mingi korruptiivne seos.  Edasised seosed altkäemaksust on prokuratuuri hinnangud, mida faktid ei toeta. 
Vello Kunmani kaitsjana on täna kohal Paul Keres.
Savisaar hilines 8 minutit. Kohtunik palus Savisaarel paluda endale lisaaega lõunapausiks, kui tunnist ei piisa, et kõik saaksid kokkulepitud ajal kohale tulla. 
Kohtunik on saalis, hulk süüdistatavaid ja advokaate ka, aga jälle on puudu Savisaar.
Vaheaeg kuni 13.30.
Savisaar: "olen süüdistusest aru saanud ja olen ka aru saanud, miks see mulle on esittatud. Ei, ma olen puhas kui prillikivi." 
Kofkin, Kunman, Teder, Kallo, Kersti Sarapuu Keskerakonna esindajana, Tuulberg ja Kutser teatasid, et süüdistus on arusaadav, aga süüdi end ei tunnista.  Villu Reiljani sõnul on teatud etteheited põhjendatud nng ta teeb prokuratuuriga koostööd.
Evestus: konspiratsiooniteooriate kohta saan öelda, et kapol oli info altkäemaksu võtmise kohta. See oli ainus kord, kui kapo puutus prokuratuuriga kokku. Ka ERJK ja rahapesu andmebüroo on teinud oma järeldusi, millele see süüdistus toetub. Kallutatusest rääkimine on süüdistusele solvav. 
Evestus: Paavo Pettai suhtes lõpetati kriminaalmenetlus, sest Pettai nõustus kaasa aitama kuriteo avastamisele ja andis ütlused, seetõttu pole tema suhtes süüdistust esitatud. Prokuratuuril on võimalik tema suhtes menetlust uuendada. 
Evestus: tunnistajaid umbes 150, lisaks kirjalikud tõendid. Kõigepealt altkäemaksu, siis rahapesu ja siis valimiskampaania kulude episoodid. 
Evestus: üheks vaidluskohaks saab kindlasti julgeolekuasutuste seaduse alusel saadud info kasutamise lubatus selles protsessis. Julgeolekuasutuste seaduse kohaselt kapo eesmärgiks riigi julgeolekut tõkestava korruptsiooni ennetamine ja sellekohase info töötlemine. Riigi peaprokurör otsustab teabe tõenditena esitamise võimaluse üle. See on lubatud, kui sama teabe kogumine kriminaalmenetluses pole võimalik või on raskendatud. 
Evestus: kokkuvõtlikult võib öelda, et Edgar Savisaar, olles 2013. aastal linnapea ja kandidaat ringkonnas nr 4, korraldas linna raha eest kampaania, et saada Keskerakonnale eelist. 
Evestus: ERJK-lt ja riigikontrollilt laekunud teadete alusel tasus Tallinn 2013. aastal reklaamide eest, mis olid Keskerakonna reklaamikampaaniad. Reklaamides oli kesksel kohal Savisaar. Tallinna maratoni reklaamis osales Savisaar, see oli eetris enne valimisi. Eakate teenuste klipp, mis oli eetris enne valimisi ja kus osales mitu keskerakondlasest linnavalitsuse liiget. Linnavalitsuse töötajad korraldasid reklaamide tegemist ja tegutsesid Savisaare teadmisel, omastades linnavalitsuse vahendeid. Savisaare juhtivat ja valitsevat tahet kavatseb prokuratuur ka tõestada. Savisaarele antud võõra vara enda ja oma erakonna kasuks pööramine on seadusevastane. Eesmärgiks oli tõsta enda ja Keskerakonna tuntust ja 2013. aasta valimistel Keskerakonna liikmete häältearvu. 
Evestus: Savisaar sai raha nii Viini vorstide putkade ehitamise kui Meritoni hotelli laiendamise toetamise eest. Kofkin on läbi aastate Savisaare kaudu korraldanud erinevate kinnistute probleemide lahendamist. Kuritegelikul teel saadud raha kasutas Savisaar 2009. aastal seoses abieluvara jagamisega. Savisaar sõlmis Bravotexiga, juhatuse liikmed Siim ja Sulev Seppik, laenulepingu ja võttis Bravotexilt laenu 173 000 eurot. Peale laekumist soovis Savisaar SEB panga laenulepingu ennetähtaegselt tagasi maksta. Bravotexi laenu tagasimaksmiseks võttis Savisaar kasutusele Sveitsi raha. Raha varjamiseks sõlmis ta 2009. aastal Liechtensteini elanik Peter Kaiseri firmaga fiktiivse laenulepingu. 
Evestus: 1997. aastal avas Savisaar Sveitsis Arsai investmentsi konto oma ebaseadusliku tulu varjamiseks. 
Evestus: linnaga maade vahetamise eest pakkus küsis Savisaar Tederilt toetust Keskerakonnale. 
Evestus: Paavli tänava Rimi tänava laiendamisel palus Tarvo Teder planeeringu kiirendamist. Savisaaar küsis vastu toetust Keskerakonnale. 
Aivar Tuulberg pöördus Savisaare poole palvega kõrvaldada konkurendi pakkumine Kultuurikatla hankel ja eelistada Tuulbergi pakkumist. Savisaar nõustus ja Tuulbergi konkurent kõrvaldatigi. Vastutasuks sai Savisaar 80 000 eurot. 
Villi Reiljan ja Vello Kunman leppisid kokku, et Reiljan võtab ühendust Savisaarele ja korraldab, et Kunmani tütre maja saab ehitada, kuigi see ei vasta ehitusloale. Kohtumisel Savisaarega rääkis Reiljan, et tasuks saab Keskerakond 20 000 eurot. 
Kofkin lubas Savisaarele vastutasuks abile Tallinna linnas osta talle ja Siret Kotkale reisi Hispaaniasse, tasuda meditsiinikulude ja anda talle auto autojuhiga. Samuti piletid Malagast Zürichisse. Kofkin asuski Savisaare ja Kotka kulude eest. Kofkin maksis ka Savisaare  hotellitoa kasutamise eest Meritoni hotellis. 
Keskerakond Savisaare isikus sai süüdistuse suures ulatuses keelatud annetuse vastuvõtmises. 
Hillar Tederile esitatud ka süüdistus erakonnale suures ulatuses keelatud annetuse tegemises. Kallole süüdistus altkäemaksu vahendamises. Kallo oli sel ajal Keskerakonna finantssekretär.
Evestus: kriminaalasi 3 osast. 1. 2014-2015 aasta altkäemaksu ja Keskerakonnale keelatud annetuse süüdistusi, 2. rahapesu süüdistus. 3, kuidas tallinna eelarvest rahastati kuut valimisreklaami, et tõsta Savisaare tuntust ja anda Keskerakonna liikmetele eelise valimisedu saavutamisel. Savisaarele esitatud süüdistus altkäemaksu võtmises ja Keskerakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises, keelatud vara vastuvõtmises ja rahapesus.
Evestus: kohtumenetluse raames hakkame arutama palju tähelepanu pälvinud ja mahukat korruptsiooniasja. Soovin rõhutada, et prokuratuuri hinnangul eristab seda kohtuasja paljudest teistest see, et käesoleval ajal on kohtu alla antud ja linnapeana tegutsenud Savisaar ja tema juhitud Keskerakond. See pole esimene kord, kui Keskerakonnaga seotud isikud on mõistetud korruptsioonis süüdi, aga taolised tegevused jätkusid. Tallinna linnapea ja tema erakonna eesmärgiks oli võimul olemine ja seal püsimine vahenditest hoolimata, mis on viinud ka kuritegeliku käitumiseni. See ei ole õigusriigiks poliitiku jaoks aktsepteeritav käitumine. See on tingitud süüdistuse esitamine. Asjaolud viitavad aastatepikkusele korruptiivsele käitumisele. Keskerakond vajas raha 2015. aasta valimismampaaniaks, see tõi kaasa süüdistuse Savisaarele ja Kallole. Sama motiivi näeb ka reklaami episoodis, kus Tallinna vahendeid kasutati linnavolikogu valimsikampaania rahastamisel. Samuti joonistub Pettai ütlustest, et Tallinna ja Keskerakonna vahendeid ei hoitud lahus. Selline tegevus oma olemuselt suunatud avaliku võimu seadusliku toimimise kahjustamisele. Süüdistusaktis esitatud süüdistus on kümnetel lehekülgedel, teen lühikokkuvõtte.
Evestus hakkab tutvustama prokuratuuri seisukohti, milles on antud kohtuasja olemus. 
Kohus teatas, et mõistliku menetlusaja asjas kujundab ta seisukoha lähema paari nädala jooksul, aga enne tahab ära kuulata süüdistuse. 
Nääs: prokuratuur viitas aegumistähtajale 10 aastat, aga mõistlik menetlusaeg ja aegumistähtaeg on erinevad asjad, esimene on teisest lühem. Kõige ajamahukamad olid kaks õigusabipalvet Sveitsi. Ikka jäävad pikad perioodid, kus ei tehtud ühtegi menetlustoimingut. See ei ole seotud ka teiste kriminaalasjadega. 
Evestus: Savisaare suures ulatuses rahapesu toimepanemise süüdistuse kohta mõned kommentaarid. Vastaspool jätnud kõrvale mõned olulised argumendid. Vaidlen vastu kaitsja seisukohale, et selle kuriteo menetlemise aeg on kiire. Rahapesu menetlemisel suures ulatuses rahapesul aegumistähtajaks 10 aastat. Menetlustoimingud viidi läbi siis, kui see oli põhjendatud. Menetluse ajakava osas selgitus, et 2011. alustati menetlust rahapesu büroo andmete alusel. Seda infot asuti kontrollima koostöös välisriikidega. Õigusabipalvete aeglane täitmine ei sõltu Eesti vabariigist. Rahvusvaheline koostöö nõuab aega, nõudis ka see kriminaalasi. Rahapesu koosseis ei ole seotud vaid ühe kuriteoga, vaid ka kohustus tõendada eelkuritegu ehk tõestamine, kust raha pärines ja milliste võimalike kuritegudega võis raha olla seotud. Sellega seoses 2011-2013 üritati selgitada rahapesu varjamise asjaolusid, kuulati üle hulk tunnistajaid, nõuti erinevatelt linna allasutustelt välja dokumentatsiooni, et selgitada välja Savisaare seos Kofkiniga. 2014. aastal alustati altkäemaksu osas kriminaalmenetlust ja tuvastati, et Kofkini vahel toimuvad korruptiivsed tehingud. See andis sisu rahapesumenetlusele. 2015. aastal üle poole aasta oli menetlus seiskunud. Ka 2014. ja 2015. aastal on ta süüdistuse kohaselt toime pannud kuritegusid, mistõttu mõistliku menetlusaja möödumisest on liig rääkida. 2016. koguti kokku kõik Savisaare kriminaalasjad, et tagada nende üks menetlemine kohtus. Leian, et menetlusperiood, mis oli kohtueelses menetluses rahapesu puhul tuvastatud, ei ole põhjendatud rääkida mõistliku menetlusaja möödumisest Savisaare puhul. Arvestada tuleb asja raskust ja rahvusvahelist mõõdet. Soovitan jätta kaitsja taotlus rahuldamata.
Evestus: pean vajalikuks vastu vaielda kaitsjate väitele, et 2011. aastal algatatud rahapesu asja pole võimalik lõpuni vaielda mõistliku menetlusaja möödumise tõttu. Kofkin on süüdistatav vaid altkäemaksu andmises. Leian, et põhjendamatu on kaitsja seisukoht, et rahapesu menetlus annab aluse 2014. aastal alustatud altkäemaksu asjas süüdistuse äralangemiseks. 2014. aastal alustatud kriminaalmenetluses sai Kofkin kahtlustuse altkäemaksu andmises. Siis toimusid aktiivsed menetlustoimingud, mõistliku menetlusaja alguseks tuleb lugeda 2015. aastat. 
20 minutit on täis, mistõttu kohtunik saatis Nääsi saalis mitte viibivat Savisaart otsima. 
Paus 20 minutit. 
Aivar Pilv: mul analoogne taotlus. Ka Alexander Kofkini suhtes on mõistlik menetlusaeg möödunud. Rahvusvaheline õigusabi palve aastal 2011, juba esimesel 2 lehel mainitakse 5-6 korral Kofkini nime. Leitakse, et Savisaar ja Kofkin pannud toime erinevaid kuritegusid. Praegu on möödunud kuus ja pool aastat ja oleme maakohtus, mille istungid võivad lõppeda aasta pärast. Seda asja pole mahukuse tõttu võimalik läbi viia. Kofkin pole menetlust venitanud. Kohus peab kaaluma asjaolusid, mis puudutavad mõistliku menetlusaja möödumist isegi sõltumata sellest, et teda rahapesus ei süüdistata, vaid süüdistatakse altkäemaksu andmises.
https://twitter.com/EvelynSepp/status/894825305554264064
Nääs: meedias on seda menetlust pidevalt käsitletud, see on olnud oluline nii Savisaare kui ühiskonna seisukohalt. Seetõttu raske aru saada, miks käitutud nii hooletult. Oleks pidanud tegutsema oluliselt aktiivsemalt. Meil ei ole võimalik ette näha, et see asi laheneb jõustuva otsusega aasta-paari jooksul, ei ole mingit perspektiivi selle lahendamiseks lähiajal, siis taotlen asja lõpetamist mõistliku menetlusaja lõppemise tõttu. 
Nääs: kas kohus valmis vastu võtma selle koopia? Kohus on nõus. Savisaarelt šveitsi advokaadibüroole antud volitus tegeleda õigusabipalvega, teine föderaalkohtu otsus aastast 2012. Nähtub, et Savisaar teadis taotlusest juba 2012. Taotlus puudutab vaid ühte süüdistust Savisaarele ehk etteheidet rahapesust. 3. veebruaril 2011 algatati rahapesu kriminaalasja. Õigusabi palve sveitsile kattuvad üks ühele sellega, milles süüdistatakse täna Savisaart rahapesus. Vaidluse all on muuhulgas see, millal mõistliku menetlusaja kell käima läheb. Prokuratuur ütleb, et alates kahtlustuse esitamisest. Isikut hakkas see mõjutama siis, kui ta sai teada õigusabipalvest sveitsi. Ta sai teada 2011 lõpu poole, täpset kuupäeva raske öelda. Hilisemalt siis, kui Savisaar volitas šveitsi advokaate end kaitsma. Kui ta astus samme, et vaidlustada õigusabipalve. Maadevahetuse asjas leidis, et Kalev Kanguri puhul läks mõistliku menetlusaja kell käima siis, kui Kangur leidis kabinetist lutika. Savisaare puhul sama. Seda asja menetletud kuus aastat, Savisaare suhtes üle viie aasta. See liiga pikk aeg, ebamõistliku aja pole tinginud Savisaare käitumine, vaid menetleja otsused. 2011-2013 aprillis tegi menetleja vaid ühe menetlustoimingu ehk saatis sveitsi õigusabipalve. Peale õigusabipalve saatmist ei teinud menetleja 7 kuud ühtegi toimingut. 2013 dets-2014 veebruar mitte ühtegi menetlustoimingut. Eesti poolsed toimingud tehti ära sisuliselt vaid kuue kuu jooksul. 
Evestus: tõendeid pole kaasas, sest enne avakõne polnud kavas tõendeid esitada. 
Nääs: õigusabipalve Sveitsi võimudele. Kas prokuröril on see käepärast, et see kohtule esitada. 
Kohus jättis Nääsi taotluse rahuldamata ja nõustub Evestuse seisukohtadega. 
Evestus: ekspertiisi kordamiseks ja täiendamiseks alused puuduvad. Ekspertiisiasutusele ekspertiisi teostamine ülesandeks pandud, komisjon on kogu dokumentatsiooni näinud ja läbi töötanud, see tipnes isiku läbivaatusega. Et isiku terviseseisund oleks märkimisväärselt halvenenud, ei ole tuvastatud. Ekspertide arvamuses pole tänasel päeval põhjust kahelda. Ma ei tuvastanud ütluste ja selgituste andmise käigus asjaolusid, mis annaksid põhjuse täiendava kontrolli teostamiseks. Leian, et Savisaare suhtes ei ole põhjendatud uue komisjoni loomine ja uute spetsialistide kaasamine. Kui meil on kellegi töös kahtlusi, siis küsimusi on võimalik esitada kohtumenetluse käigus. Mis puudutab seda, kui kohus peaks leidma, et vaja on uut ekspertiisi, siis võiks saata samale ekspertide komisjonile lisaküsimuse uue hinnangu andmiseks. Süüdistatav luges kenasti ette oma seisukoha, ütles võlusõna, et poliitikat ja kohtupidamist segamini ei tohiks ajada. Süüdistatav ise rääkis sellest esimesena. Vahepealsel perioodil ei ole Savisaar tegelenud oma tervise parandamisega, et osa võtta istungitest, vaid on tegelenud aktiivse tegevusega, mis nõuab füüsilist ja vaimset pingutust. Palun kohtul uue ekspertiisi jätta määramata ja minna asjaga edasi. 
Riigiprokuröri intervjuu Kuku raadiole: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riigiprokuror-evestus-savisaare-kohtusaalis-ja-meedias-oeldu-vahel-on-tugev-vastuolu?id=79120178
Nääs: varasemat dokumentatsiooni pole, see läbi põetud tõenäoliselt jala pealt. Millalgi insult läbi põetud. 
Prokurör Evestus: süüdistatav viitas ka sellele, et tema arusaamaga kõik korras ja ta suudab tegutseda nii kohtusaalis kui väljas ka sõltumata ajuinfarktist. 
Savisaar: mõnikord nähakse vastuolu, et tahan kandideerida valimistel, aga siin tõstatan tervise küsimsut. Ma ei arva, et vastuolu. Valimistel osalemine ei ole seotud tervisega, ka raskelt haige inimene võib valimistel osaleda, aga kohtu alla ei saa anda inimest, kes on pöördumatult haigestunud ja ei saa kohtumenetluses osaleda. Just kohtumenetlus andis mulle ajendi poliitikas osalemiseks. Eksperdid ütlesid, et olen piisavalt terve kohtumenetluses osalemiseks. Kui saan osaleda kohtumenetluses, saan osaleda ka valimistel. Kandideerimisel ja kandideerimisel on vahe. Mina ei pea igapäev uksest uksele jooksma. Ma ei muretse kampaania pärast, olen seda piisavalt teinud. Otsus kandideerida ei muuda olematuks kuut haigust ja hilist insulti. Ma ei tee enam kaugeltki nii pikki päevi kui aastate eest. Soovitan hoida kohtu ja poliitika lahus. 
Nääs: Savisaarel esinevad rasked unehäired. Psühholoogi kaasamise asemel ütles komisjon talle, et Savisaar võiks ise psühholoogi poole pöörduda. Ka seal ei käitutud kohaselt. Savisaar kaebas komisjonile mäluprobleemide üle, tal probleem lühiajalise mäluga. Ekspertiis leidis, et see ei muuda teda võimetuks osalema kohtuprotsessis. Täiendava ekspertiisi mõte tuvastada, kas Savisaar suudab kohtumenetluses osaleda täieliku andmete hulga juures. Komisjon peaks olema koostatud pädevatest inimestest. Kuna Savisaarel ajuinfarkt, tuleks kaasata neuroloog. Samuti kardioloog südamehaiguste tõttu. Tal ka väga raskekujuline suhkrutõbi, mistõttu peaks olema endokrinoloog, samuti oleks vaja psühholoogi ja farmakoloogi. Taotlus on kohtuarstlik uus ekspertiis, teha ülesandeks EKEI ekspertidele kaasata kõik eelmainitud eksperdid. 
Nääs: ekspertiis viidi läbi ebausaldusväärselt, seega tuleb kaaluda uut ekspertiisi. Savisaare kohtuarstlik läbivaatus kestis 45 minutit, see oli rutiinne, tema käest küsiti küsimusi ja tehti EKG. See oli selgelt liiga pealiskaudne. Ei öelnud, kuidas Savisaare ravimid mõjutavad tema võimet osaleda kohtuprotsessis. Ta võtab üle 10 ravimi, igaühel kõrvalmõjud. 
Nääs: taotlus teha Savisaarele täiendav ekspertiis. Ilmnes peale hospitaliseerimist, et Savisaarel lisaks teistele haigustele on läbi põdenud ka ajuinfarkti. Alust arvata, et ajuinfarkt mõjutanud oluliselt Savisaare neuroloogilisi võimeid. Marek Väli selgitas, et Savisaare töövõime langenud.  Kuna insult võib mõjutada oluliselt töövõime langust, seega mõjutab ka võimet osaleda kohtuprotsessis. Seetõttu vaja uut ekspertiisi.
Keskerakond lõpetas lepingu Nääsiga, Keskerakonda kaitseb nüüd Erki Kergandberg. 
Kohtunik on kohal, Savisaar näeb välja terve, paistab, et on lootust asjalikuks kohtuistungiks. Kõik teised süüalused on ka kohal, Keskerakonda esindab Kersti Sarapuu. 
Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus rääkis hommikul protsessist Kuku raadiole: "Kui on antud väga selge märk sellest, et valimistel osalemine on kindel, siis võiks ju täna kohtusaalis ka kriminaalasja kohtulik arutamine alata ja ei tohiks ka seal proovida leida mingisuguseid viise, kuidas me sellel korral või järgmisel oleme seda kohtuasja jälle edasi lükkamas."
Tänane istung on neljas. Eelmised kolm tegelesid Edgar Savisaare tervise küsimusega, täna selgub, kas neljandal jõutakse sisuliste küsimusteni. Näiteks võib siis selguda, kas mõni süüalustest soovib kokkulepet või taotleb enda osas protsessi lõpetamist. 
Kohtupidamine Edgar Savisaare üle jätkub täna kell 10.
Kuidas kohtus käituda, mis rolli esitada? Edgar Savisaarel on kaks võimalust: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/edgar-savisaare-valik-kohtus-kas-olla-jouline-poliitik-voi-kidur-patsient?id=79114154

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare