Kokassaar suri oma 50. sünnipäeval.

Kokassaar töötas Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas loodusteadusliku hariduse keskuses bioloogia didaktika lektorina ja alates 1991. aastast Hugo Treffneri Gümnaasiumis bioloogiaõpetajana.

Urmas Kokassaar on avaldanud suure hulga teadulikke publikatsioone, koostanud erinevaid õppevahendeid ja kirjutanud õpikuid üldhariduskoolidele.

Viimasel aastakümnel avaldas ta mitmeid populaarteaduslikke artikleid erinevates meediaväljaannetes, andes nii oma panuse tervisliku toitumise populariseerimisele ning inimeste harimisse toiduainete biokeemia nüanssidest.

Oma missiooniks pidas Kokassaar üldhariduskoolide õpetajate koolitamist toitumise ja toiduainete biokeemia kaasaegsete teaduslike käsitluste teemadel, et sellekohane igapäevaseks heaoluks nii oluline teave jõuaks iga Eesti kooliõpilaseni.

Aastatel 2006 ja 2008 valiti ta Tartu Ülikoolis realia et naturalia valdkonna aasta õppejõuks. 2009. aastal otsustas Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu anda talle hariduspreemia.