Petrovi ettekanne kannab pealkirja “Õiguskaitseorganite ja pressi vahelised kommunikatsiooniprobleemid terrorismirünnakule eelneval ajal, terrorismiakti ajal ja pärast seda”. Kuna Petrovi ennast ei õnnestunud Eesti Päevalehel tabada, pole teada, kas tema analüüs põhineb siinsetel lähiminevikus aset leidnud sündmustel, näiteks aprillirahutustel, kirjutab Eesti Päevaleht.

Raadio 4 vastutav toimetaja Ivan Makarov on ühes oma artiklis otsesõnu öelnud, et Petrovi viimase aja aktiivsed arvamusartiklid venekeelses Delfis näivad olevat programmilise iseloomuga ning kirjutaja pretendeerib vene(keelse) kogukonna ideoloogi kohale.

“Värskes arvamusartiklis “Vene kogukond: SOS!” väidab ta, et mitte-eestlastele kleebitakse külge solvavaid poliitilisi silte. “Puhutakse üles selliseid rahvuslikke iseärasusi nagu laiskus, rumalus, purjutamine,” väidab Petrov, vististi märkamata, et riivas ise inimesi, kelle nimel esineb, kuulutades loetletud pahed nende rahvuslikuks omapäraks,” kirjutab Makarov.

Tegemist on tänasest laupäevani Novgorodis toimuva rahvusvahelise konverentsiga “Rahvusvaheline üldsus ja julgeolekuriskide globaliseerumine”.

Petrov osaleb konverentsil Balti antikriminaalse ja terrorismivastase fondi kaasasutajana. Peale tema osalevad Eestist konverentsil riigikogu keskfraktsiooni liige Valeri Korb ning mitmed Kohtla-Järve ametnikud ja poliitikud. Peterburi Eesti konsulaadist on konverentsile palutud peakonsul Kristen Lahtein ja konsul Invar Kangur.

Refereeritud artikli originaaltekst Eesti Päevaleht Onlines