Glase sõnul on absurdsed ametiühinguliidri süüdistused, nagu sunnitaks inimesi ähvardustega tööle. "On mõeldamatu, et 21. sajandil on Eesti mõistes suurt, efektiivset ja edukat ettevõtet võimalik juhtida hirmumeetodil. Eesti Raudtees töötavad arukad inimesed, kes suudavad ise südametunnistusest lähtuvalt otsustada, mida teevad," on Glase veendunud.

"Eesti Raudtee on pikkade traditsioonidega ettevõtte, kus väärtustatakse
töötajat. Oleme Eesti mõistes unikaalne ettevõte, kus 80 protsenti töötajatest on töötanud rohkem kui 10 aastat. Eesti Raudtee kontserni ettevõtetel on iga-aastaselt sõlmitud töötajatega kollektiivlepingud, millega on tagatud rida lisasoodustusi, mida ettevõte töötajatele võimaldab. Kollektiivlepingu sõlmimisega on ettevõttes tagatud töörahu," lisas Glase.

Mehe sõnul on EVR Infra ja EVR Cargo võtnud kollektiivlepingutega töötajate heaks 2012. aastaks üle 2 miljoni euro eest täiendavaid kohustusi erinevate toetuste ja lisatasude maksmiseks ning on lubadused täitnud korrektselt.

Glase sõnul ei ole praeguse seisuga streikijate arv võrreldes ennelõunaga suurenenud. Eesti Raudteele on kella 11 seisuga alates keskööst teatanud oma osalemisest streigis peaaegu 100 töötajat. Kokku töötab Eesti Raudtee kontsernis 1830 inimest.

Eesti Raudtee peab streikivate töötajate arvestust, sest vastavalt seadusele ei maksta Glase sõnul streikijatele tööseisaku tundide eest töötasu, seetõttu on tööseisakus osalejad täpselt arvel. "Liikluskorraldus Eesti Raudtee taristul toimib tavapärasel viisil, sõidavad kauba-ja reisirongid, sealhulgas toimub rongide vastuvõtmine ja üleandmine piiril. Töö kulgeb rahumeelselt, streikijate ja tööd tegevate töötajate vahel märkimisväärsetest konfliktest teateid ei ole. Eesti Raudteel ei ole probleeme liikluse toimivana hoidmisel ja ohutuse tagamiseks nii streigipäeva lõpuni kui pärast seda," teatas Glase.