MTÜ Päästeliit on vabatahtlikke päästjaid ühendav katusorganisatsioon. Päästeliidu liikmeteks on sadakond vabatahtlikku päästeseltsi üle Eesti. Üks neist liikmetest on Juminda Poolsaare selts, mille juhatuse liige Talvik on.

Talvik ütles, et Päästeliidu juhtorganites ta pole, vaid on Päästeliiduga seotud vaid Juminda seltsi kaudu ja ka selle juhatusest tahab ta välja astuda, et tema poliitiline tegevus ei hakkaks seltsi segama. Talvik leidis, et Päästeliit on toetamist väärt. Pikemas plaanis peab ta vajalikuks, et organisatsioon arendaks välja riiklikust rahastusest sõltumatu rahastuse.

Traditsiooniliselt on iga riigikogu liige saanud teatud summa ulatuses toetada riigieelarvest talle südamelähedasi projekte, seda nimetataksegi katuserahadeks. Talvik rääkis, et Vabaerakond peab praegusel kujul katuserahade jagamist valeks ja nad soovisid selle korra muutmist.

Selle peale hakkasid koalitsioonisaadikud lolli mängima ja kui Vabaerakonna saadikud esitasid oma ettepanekud katuserahade jagamiseks, siis vaid kolme saadiku projektid said rahanduskomisjonis heakskiidu. Ülejäänud taotlused, sealhulgas Talviku oma, lükati tagasi. Päästeliit sai toetust küll, aga selle taga olid Reformierakonna ja sotside saadikud.

Kui katuserahadega jätkatakse, siis teevad vabaerakondlased järgmisel korral ettepanekuid, kuidas seda teisiti teha.