Ansip: märatsemine mõnitab sõdurivaprust


Andrus Ansip
Foto: DELFI

Peaminister Andrus Ansip ütles telepöördumises, et Tallinnas märatsevate inimeste käitumine on sõdurivapruse ja vabaduseideaalide mõnitamine. Ansip esitas oma pöördumise nii eesti kui vene keeles.

“Materiaalse kaotuse korvab valitsus,” ütles Ansip ETV uudistesaates tehtud pöördumises. “Turvatunde ja rahuliku argielu peame üheskoos taastama.”

Andrus Ansipi pöördumine:

Kallid kaasmaalased

Me oleme kahel järjestikusel ööl näinud Eestis kurba pilti — laamendamist, rüüstamist, varastamist, lõhkumist. Oleme näinud provokatsioone, valeinfo levitamist ja vaenu õhutamist.

Käitumine sellises olukorras on iga riigi demokraatlikkuse mõõt ja iga rahva hingesuuruse mõõt. Ma tänan kõiki teid, kes te iga päev siin riigis elate ja töötate.

Tänan kõiki, kes säilitasid ärevas olukorras rahu ja inimlikkuse. Tänan neid emasid ja isasid, kes kasvatasid oma lapsed mõistlikuks ja sallivaks. Tänan koolijuhte ja õpetajaid, noorteliidreid ja kultuuritegelasi, kes kutsuvad üldsust rahulikkusele ja väärikusele.

Tunnen kaasa neile rahulikele linnakodanikele, kelle tervis või vara said kannatada. Materiaalse kaotuse korvab valitsus. Turvatunde ja rahuliku argielu peame üheskoos taastama.

Ma olen kindel, et huligaanide rünnak selle pihta, mida me kõik kalliks peame — meie laste turvalisus, meie mälestused, meie maa — liidab meid veelgi tugevamalt ühte. Me ei tohi lasta vihakülvajatel saada rahva lõhestajateks või eelarvamuste istutajateks. Me väärime paremat.

Et mitte anda vandaalidele ettekäänet ja võimalust siduda oma tegevust langenute mälestusega, viisime 27. aprilli varahommikul Tõnismäelt ära hauatähise. Mul on kahju, et pidime seda tegema planeeritust varem. Kuid rüüstajad ei jätnud meile teist võimalust.

Tõnismäe platsilt eemaldatud hauatähis on politsei valve all. Monument on terve ja kahjustamata. Nii võimalikud säilmed kui hauatähis viiakse oma uuele kohale Kaitseväe kalmistul niipea, kui vajalikud ettevalmistustööd on tehtud. …

Me austame kõiki rahvusi, kõikide ajalugu, kõiki langenuid. Me ei salli varastamist, vägivalda ega laimu. Selline on meie riik. Mul on raske kujutleda teises maailmasõjas võidelnute jaoks midagi solvavamat kui see, et nende niiöelda „mälestuseks” näidatakse üle maailma purjus poevarga pilte. Siinsete märatsejate käitumine on sõdurivapruse ja vabaduseideaalide mõnitamine.

Ärge kahelge, meie korrakaitsejõud teevad oma tööd hästi: kord riigis tagatakse ja kurjategijaid karistatakse. Kuid me muudame oma politseinike raske töö palju kergemaks, kui säilitame rahu, kaine meele ja salliva hoiaku kõigi rahulike kaaskodanike vastu. Seetõttu kutsun teid üles arvestama oma igapäevastes tegemistes nii enda kui teiste turvalisusega ning palun teid mitte osaleda avalikel kogunemistel, et tahtmatult olukorda mitte teravdada. Samuti palun teil ühineda minu tänusõnadega kõigile neile, kes seisavad ohte trotsides meie eest Eesti tänavatel.

Head eestimaalased. Meil on nii palju, mille üle uhke olla — meie kodumaa, meie ühiselt ehitatud demokraatlik riik, meie mitmekesine kultuur. Eesti kiire areng rõõmustab meid kõiki. Seepärast ärgem leppigem viimaste päevade sündmustega. Las meie leppimatus väljendub meie kindlas soovis üksteist veel rohkem kuulata, mõista ja arvestada.