Senini kehtinud seaduse järgi sai kuni 1995. aasta 1. aprillini tehtud ametnike vigu lahendada isikule soodsal viisil, ent pärast seda kuupäeva ekslikult välja antud Eesti kodaniku isikudokumentide puhul seadus seda ei võimaldanud. Nende puhul tunnistati seadusliku aluseta välja antud Eesti kodaniku dokument kehtetuks, jättes isikud igasuguse legaalse staatuseta.

Lisaks taotlesid sotsiaaldemokraadid, et isikule, kellelt on pass ebaõiglaselt ära võetud, vormistatakse tasuta uus pass ja isikutunnistus ning hüvitatakse ka kulutused, mis tekkisid riigi ebaõige otsusega, st elamisloa, välismaalase passi ja naturalisatsiooni korras kodakondsuse riigilõivu maksmisega. Ka see ettepanek leidis toetuse.

2011. aastal jäid 33 inimest ilma Eesti passita, kuna said selle omal ajal riigi tehtud vea tõttu. Uus seadus annab kodakondsuse tagasi nii neile kui ka kõigile teistele, kellelt see ebaõiglaselt ära võeti.