Privaatsus

Kasutajaandmete töötlemise põhimõtted Delfis ja selle alamportaalides (AS Ekspress Meedia) Mis on kasutajaandmed?

 • Kasutajaandmed on igasugune info, mis on meile oma kasutaja kohta teada (nt kasutaja nimi, isikukood, kontaktandmed).

 

Mis on kasutajaandmete töötlemine?

 • Kasutajaandmete töötlemine on igasugune kasutajaandmetega tehtav toiming (sealhulgas kasutajaandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine).

 

Mis on kasutajaandmete töötlemise eesmärk?

Töötleme kasutajaandmeid selleks, et:

 • täita kasutajaga sõlmitud lepingut;
 • kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt. andmete edastamine kohtule);
 • paremini mõista kasutajate ootusi ning seeläbi pakkuda sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;
 • täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

 

Millistel juhtudel avaldame kasutajaandmeid?

 • Kuvame kasutaja e-posti aadressi koos kasutaja poolt kirjutatud kommentaariga. See võimaldab teistel kasutajatel Sulle vastata või Sinuga nõu pidada. E-posti aadressi saatmine koos kommentaariga ei ole kohustuslik.
 • Avaldame kolmandale isikule kasutajaandmeid ainult juhul, kui oleme saanud selleks kasutaja nõusoleku või kui andmete avaldamist nõutakse meilt seaduse alusel.
 • Avaldame kasutajaandmeid:
  • Delfiga samasse kontserni kuuluvatele isikutele;
  • Delfi koostööpartnerile juhul kui see osutub vajalikuks kasutaja poolt soovitud teenuste täitmiseks (näiteks eduka osalemise korral mõnel konkursil, kus auhinnad on välja pannud kolmas osapool).
  • muudele kolmandatele isikutele, kui kasutaja on rikkunud lepingut. Seejuures avaldame ainult infot, mis on seotud lepingu rikkumisega.

 

Kuidas kasutame kasutajaandmeid teenuste pakkumisel?

 • Saadame kasutajatele nii Delfi kui teiste Delfiga samasse kontserni kuuluva isikute pakkumisi.
 • Võime kasutajatele edastada pakkumisi, mille on teinud meie poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kasutajaandmeid, kui kasutaja ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.
 • Kasutajad võivad meiega igal ajal ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

 

Teavituste lubamine

 • Et info teenuste ja Delfi funktsioonide kohta jõuaks kasutajani kiiresti ja mugavalt, siis saadame kasutajale teavitusi ning kasutame märguannete seadeid nagu helid, värinad ja ekraaniteated, eelvaated, hüpikud jne, et teavitustest märku anda. Teavituste lubamist saad hallata oma nutiseadmest muutes Delfi rakenduse seadeid (sh lubada või keelata üht või mitut märguande liiki).

 

 

Andmete salvestamisest

 • Kasutajate poolt Delfi vihje vormi kasutades saadetud materjal jääb salvestatuks kasutaja seadmesse ning Delfi serverisse ei salvestata.
 • Delfi võib teatud teenuste puhul salvestada materjali kasutaja nutiseadmese, näiteks artiklite lugemiseks võrguta olekus kuvatakse need seadme mälust.   

 

 

Ligipääs kaamera ja fotode rakendustele

Osa Delfi teenuseid soovib ligipääsu kasutaja nutiseadme kaamerale ning fotodele. Ligipääs on vajalik näiteks selleks, et saaksid meile seadmest foto saata. Ligipääsu lubamist saad hallata oma nutiseadmest muutes Delfi rakenduse seadeid.

 

 

Kuidas muuta oma kasutajaandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

 • Registreeritud kasutajal on õigus tutvuda oma kasutajaandmetega aadressil: ekspresskonto.ee Kui kasutajaandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab kasutaja sellest meile kohe teatama muutes neid aadressil: delfi@delfi.ee
 • Kasutajal on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

 

Kust saab täiendavat infot kasutajaandmete töötlemise kohta?

 • Kui soovite oma kasutajaandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, helistage meie kasutajatoe telefonil 6 807 800 või kirjutage e-posti aadressil: delfi@delfi.ee

 

Asukoha andmete kasutamine

 • Me võime määrata kindlaks kasutaja asukoha tema nutiseadme (GPS) abil, et pakkuda asukohaga seotud teenuseid ja suurendada kasutajamugavust, näiteks pakkuda kasutajale temale lähimaid teenuseid või parimaid pakkumisi meie partneritelt. Kasutaja saab loobuda asukohapõhistest teenustes muutes oma nutiseadmes Delfi rakenduse seadeid.

 

 

Delfi salvestab küpsiseid

 • Küpsis- tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on külastanud veebilehte varem, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aboutcookies.org.
 • Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.
 • AS Ekspress Meediale kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elemente, mis salvestavad küpsiseid kolmanda isiku nimel.

 

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

 • Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
 • Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
 • Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
 • Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

 

Küpsisest keeldumine

 • Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida Kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.
 • Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel www.aboutcookies.org.

Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam Kasutajale olla kättesaadavad.

 

Reklaamivabastus

Kui Te olete ostnud Delfi sisuga tutvumiseks reklaamivabastuse, siis on Teil võimalik Delfi sisu lugeda reklaamivabalt, mis tähendab seda, et Teie kasutatavas versioonis ei ole nähtavad nende isikute reklaamid, kes on reklaami ostmiseks AS-ga Ekspress Meedia lepingulistes suhetes. Juhul kui Delfi kuvab oma keskkonnas kolmandate isikute sisu, siis selles sisalduva reklaamile reklaamivabastus ei laiene.