Kasutamistingimused

Veebikeskkonna www.delfi.ee leheküljel või misiganes Delfi alamlehekülgedel (edaspidi nimetatud Delfi) viibimisega annate nõusoleku täita kõiki kasutamistingimusi.

AS Ekspress Meedial on õigus muuta käesolevaid kasutamistingimusi, seega palun kontrollige neid regulaarselt. Teiepoolne Delfi jätkuv kasutamine loetakse nõusolekuks ka muudetud kasutamistingimustele. Juhul kui Te ei nõustu kasutamistingimustega, siis peate Delfi kasutamise lõpetama. Te annate nõusoleku kasutada Delfit ainult seaduslikel eesmärkidel ja selliselt, et Teie tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi ega piira nende Delfi kasutamist.

Autoriõigused

Delfis olevad materjalid (artiklid, pildid, videod, kujundus jm ) kuuluvad AS Ekspress Meediale või vastavale litsentsiandjale. Te ei või kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada Delfis olevaid materjale, välja arvatud isiklikul mitteärilisel otstarbel. Delfi materjalide refereerimine on lubatud vaid käesolevates kasutustingimustes kirjeldatud viisil. Igasugune muu Delfi materjalide kasutamine vajab AS Ekspress Meedia eelnevat kirjalikku nõusolekut.

Materjalide refereerimine

Delfi artikleid võib refereerida ühe lause ulatuses, sealjuures ei tohi refereeriv lause olla pikem, kui originaalartikli esimene lause. Reegel kehtib selliselt, kuni pole tehtud muid kokkuleppeid. Reegel kehtib ka juhul, kui refereeritakse Delfi artikli refereeringut mõnes muus väljaandes.

Kui Delfi lugusid on refereeritud suuremas mahus, on AS Ekspress Meedial õigus küsida selle eest tasu järgnevalt:

  • 200 eurot ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest
  • 320 eurot korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamise iga korra eest.

Mistahes meedias, so internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis refereerides tuleb Delfi kui allikas alati ära nimetada. Internetis refereerimisel tuleb lisaks allika nimetamisele avaldada refereeringu juures link originaalartiklile kujul: "Refereeritud artikli täistekst Delfi.ee veebilehel".

Materjalide kopeerimine ja levitamine

Delfis avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine on ilma AS Ekspress Meedia nõusolekuta keelatud. Nõusoleku saamiseks palume pöörduda aadressil: press@delfi.ee

Materjalid, mille on kasutajad loonud või salvestanud portaalides pilt.delfi.ee, rahvahaal.ee, journalist.delfi.ee ja tv.delfi.ee kuuluvad vastavale kasutajale ja nende materjalide kasutamise luba tuleb küsida kasutajalt.

Delfi salvestab küpsiseid

Küpsis- tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on külastanud veebilehte varem, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teave veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aboutcookies.org.

Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

AS Ekspress Meediale kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elemente, mis salvestavad küpsiseid kolmanda isiku nimel.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.

Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.

Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

Küpsisest keeldumine

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida Kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.

Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel www.aboutcookies.org.

Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam Kasutajale olla kättesaadavad.

Lisaks küpsistele kasutab Delfi veebilehe kommentaaride haldamiseks ja sobimatute kommentaaride kustutamiseks arvutipõhist sisestamise tuvastamist, mille käigus identifitseeritakse kasutaja arvuti erineva info alusel, mis on Delfile kättesaadav.

Reklaamivabastus

Kui Te olete ostnud Delfi sisuga tutvumiseks reklaamivabastuse, siis on Teil võimalik Delfi sisu lugeda reklaamivabalt, mis tähendab seda, et Teie kasutatavas versioonis ei ole nähtavad nende isikute reklaamid, kes on reklaami ostmiseks AS-ga Ekspress Meedia  lepingulistes suhetes.

Juhul kui Delfi kuvab oma keskkonnas kolmandate isikute sisu, siis selles sisalduva reklaamile reklaamivabastus ei laiene.