1. Rosena DK OÜ tarbijamäng toimub alates 15.05.2018 kuni 01.07. 2018 (k.a)

2. Rosena DK OÜ tarbijamängu korraldaja on Rosena DK OÜ, Paavli tn 5a Tallinn Harjumaa 10412 (edaspidi Korraldaja).

3. Rosena DK OÜ loosib auhinnaks 3x 30€ rosena.ee dermakosmeetika kinkekaardid

4. Auhinna võitjad selgitab välja fortuuna hiljemalt 5 tööpäeva pärast tarbijamängu lõppkuupäeva

5. Võitjatega võetakse personaalselt ühendust 3 tööpäeva jooksul alates loosi tomimumise päevast

6. Auhinna kättesaamiseks tuleb osalejal Korraldajale esitada isikut tõendav dokument.

7. Korraldaja kontrollib, kas auhinnad võitnud isikud on täitnud kampaania reegleid. Korraldajal on õigus keelduda auhinna üleandmisest, kui võitjad ei ole täitnud kampaania reegleid.

8. Kampaania auhinda ei asendata võitjate nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata auhinna maksumust rahas.

9. Kui kampaanias osaleja eirab kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada e-maili teel, või kui võitja pole auhinda vastu võtnud hiljemalt 30.07.2018), mis ei ole tingitudKorraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.

10. Kampaaniast ei või osa võtta Rosena DK OÜ ja AS Ekspress Meedia töötajad.

11. Korraldaja on kehtestanud Kampaania läbiviimise korra käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kehtivad kõigile osalejatele.

12. Vääramatu jõuga (force majeure) seotud asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teavitades sellest kampaanias osalejaid kohe kampaania veebilehe vahendusel.

13. Kõik vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

14. Käesolev tarbijamäng ei ole mitte mingil viisil sponsoreeritud, ellu viidud, hallatud või seotud Delfi veebikeskkonnaga ning jätad nõustud registreerumisel, et sinu kontaktandmeid võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel.