Kampaania aeg ja korraldaja

1.1. Kampaania “Paf Sponsor otsib võistkonda” (edaspidi ”Kampaania”) toimub Eesti Vabariigis perioodil 26.11.2018 kuni 18.12.2018 (kaasa arvatud) ja seda korraldab Ekspress Meedia AS, äriregistri number 10586863, juriidiline aadress Narva mnt 13, Tallinn, Eesti (edaspidi ”Korraldaja”).

1.2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud, välja arvatud Korraldaja ja PAFER AS töötajad.

2. Kampaanias osalemine ja auhinnad

2.1. Kampaanias osalemisega kinnitavad osalejad, et on tutvunud ja nõustunud kampaania reeglite ning tingimustega.

2.2. Kampaanias osalemiseks tuleb kasutajal minna kampaania kodulehele http://sport.delfi.ee/z/sponsor/ ja sisestada nõuetekohaselt oma võistkonna video või foto, kontaktandmed ning omapoolse lubaduse Pafi (edaspidi Sponsor) logo või muu korporatiivsümboolika kasutamiseks oma võistkonna võistlus ning treeningvormil kuni 31.12.2019. Lisaks Sponsori mainimine oma võistkonna sotsiaalmeedia kanalites. Auhinnamängus osalemisega annab kampaanias osaleja nõusoleku PAFER AS uudiskirjaga liitumiseks, andmete konfidentsiaalsus on tagatud ning ei kuulu avaldamiseks kolmandatele osapooltele. Pärast kampaania lõppu on igal kampaanias osalejal uudiskirja saamiseks antud nõusolek tagasi võtta.

2.3. Kõikide kampaanias osalejate vahel, kes on nõustunud auhinnamängu tingimustega ja sisestanud vastavalt ettenähtule oma võistkonna andmed, on osalised Sponsori auhinna jagamise valikus. Auhinnaks on Sponsorleping (1x väärtuses 1500€, 1x1000€ ja 1x 500€) kolme võistkonnaga, mis leitakse rahvahääletuse tulemusena ning millest väikesema auhinna saaja otsustab PAFER AS žürii.

2.4. Auhinna võitjatega võetakse ühendust e-posti teel ning sõlmitakse sponsorleping, milles sätestatakse täpselt mõlema osapoole kohustused.

2.5. Auhinna võitjatega võetakse ühendust hiljemalt 21.12.2018. Auhinna võitja kohustub teatama Korraldajale või tema esindajale hiljemalt 31.12.2018 oma soovist võtta vastu punktis 2.3 nimetatud auhind. Vastasel juhul on Korraldajal õigus auhind anda Sponsori žürii poolt valitud võistkonnale.

2.6. Auhinna võitja peab olema Eestis registreeritud juriidiline isik (MTÜ, SA vms).

2.7. Võidetud auhinna asemel ei väljastata võitjatele raha ega teist liiki auhindu.

2.8. Auhindade andmisega seotud riiklikud maksud tasub PAFER AS seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel.

2.9. Kampaanias osaledes kinnitab osaleja, et on vähemalt 18-aastat vana.

2.10. Kampaanias osalemiseks vajaliku informatsiooni esitamise viimane kuupäev on 6.12.2018

2.11. Kampaanias osalemiseks ei tohi olla võistkond võitnud varasemate "Sponsor otsib meeskonda" kampaania võitjate hulgas.

3. Muud tingimused

3.1. Korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel Kampaania ühepoolselt katkestada, teavitades sellest viivitamatult meedia vahendusel.

3.2. Kõik pretensioonid Kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata Ekspress Meedia AS -le aadressil Narva mnt 13, Tallinn, Eesti, märksõnaga “Sponsor otsib võistkonda”.

3.3. Kõik Kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.

3.4. Osaleja poolt edastatud andmeid, sh isikuandmeid, ei kasutata muul eesmärgil, kui Kampaania reeglites välja toodud tingimustel. Osaleja nõustub oma nime avalikustamisega seoses Kampaania võiduga. Kampaania läbiviimiseks võib Korraldaja edastada esitatud andmed ka Korraldaja volitatud edasimüüjale.

3.5. Korraldaja jätab endale õiguse muuta kampaania reegleid ning anda välja lisaauhindu.

4. Mõisted

4.1 Võistkonnana mõistetakse mistahes harrastusspordiga tegelevat vähemalt kaheliikmelist seltskonda. Piiranguid võistkonna spordivalikule ei ole.

5. Kampaania hääletuse reeglid

5.1 Rahvahääletus toimub vahemikul 7.12.2018 – 17.12.2018

5.2 Hääletada võib ühe võistkonna poolt.

5.3 Hääle registreerimiseks tuleb jätta oma kehtiv e-maili aadress.

5.4 Hääletusreegleid rikkunud osalejad eemaldatakse kampaaniast ja nende antud hääled tühistatakse.

5.5 Kõigi hääletajate vahel loositakse kolm Pafi kingikotti.

5.6 Kogutud andmeid võib Paf kasutada hääletajatele turundusliku info edastamiseks. Teavitustest on võimalik loobuda ja andmeid ei säilitata kauem kui üks kuu peale kampaania lõppu. Lisainfot Kampaania kohta saab e-posti aadressil kaur.joosep.stahl@ekspressmeedia.ee