HC GYM'i tarbijamäng (edaspidi: Mäng) toimub 7.05.2018. - 26.05.2018, 22.00

2. Mängu korraldaja on Relika OÜ, Vana -Narva mnt. 22, Maardu, 74114 Harjumaa, Eesti (edaspidi Korraldaja).

3. Mängu auhinnaks on ühele osalejale 75-eurone kinkekaart, mis loositakse välja kõikide osalejate vahel.

4. Auhinna võitjad selgitab välja fortuuna.

5. Võitjaga võetakse personaalselt ühendust 3 tööpäeva jooksul alates loosi toimumise päevast (26.05.2018).

6. Auhinna kättesaamiseks tuleb osalejal Korraldajale esitada isikut tõendav dokument.

7. Korraldaja kontrollib, kas auhinnad võitnud isikud on täitnud kampaania reegleid. Korraldajal on õigus keelduda auhinna üleandmisest, kui võitjad ei ole täitnud kampaania reegleid.

8. Kampaania auhinda ei asendata võitjate nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata auhinna maksumust rahas.

9. Kui kampaanias osaleja eirab kampaania tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada e-maili teel, või kui võitja pole auhinda vastu võtnud hiljemalt 10.05.2018), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.

10. Kampaaniast ei või osa võtta Relika OÜ ja AS Ekspress Meedia töötajad.

11. Korraldaja on kehtestanud Kampaania läbiviimise korra käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kehtivad kõigile osalejatele.

12. Vääramatu jõuga (force majeure) seotud asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teavitades sellest kampaanias osalejaid kohe kampaania veebilehe vahendusel.

13. Kõik vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

14. Käesolev tarbijamäng ei ole mitte mingil viisil sponsoreeritud, ellu viidud, hallatud või seotud Delfi veebikeskkonnaga ning nõustud registreerumisel, et sinu kontaktandmeid võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel.