Toomas Kümmel: VEB-i suurvarguse skandaal. Rahvusvaheline mõõde ja uued sulitembud

 (83)

Toomas Kümmel: VEB-i suurvarguse skandaal. Rahvusvaheline mõõde ja uued sulitembud
Foto: Rene Suurkaev, Eesti Päevaleht

Jätkuvalt VEB-i fondi tagamaadest, seekord fondiga seotud Venemaa ettevõtetest.

Nagu me tänaseks teame, saabus 9.veebruaril 1995 Eesti Panga presidendi Siim Kallase nimele kiri Moskvast Vnešekonombankist (Välismajanduspank – VEB). Selles paluti seoses „sise-valuutavõla reguleerimisega VEB-i ja tema klientide vahel“ teatada VEB-i klientide andmed, kes olid Venemaa residendid.

Sellest saigi alguse nn VEB-i suurvarguse tehniline skeem, millega kanditi Eesti valitsuse ja keskpanga nõuded VEB-i vastu vene firmale TSL International (üle 32 miljoni dollari). Kõigi eelduste kohaselt sai sama firma ka raha Põhja-Eesti Panga külmutatud korrespondentkontodelt kätte. Tagantjärele kanti TSL International ka VEB Fondi nõueteomanike registrisse nõudega 0 krooni! Kuid kas välja kanditi veel ka muid nõudeid?

Samal ajal teatas Eesti Pank oma kirjas nende Venemaa ettevõtete andmed,kellel VEB Fondi registri järgi olid tegelikud nõuded VEB-i vastu: Bazis Pank (190 000 dollarit), Elegant Logic (400 000 dollarit) ja Optintorg 2200390 dollarit ja 305 730 prantsuse franki).

Riigikohtu põhiseadusliku menetluse käigus 6. augustil esitatud VEB Fondi võlausaldajate kaebusest leiame huvitava detaili: „Kaebajad juhivad eraldi ka tähelepanu, et 05.04.1995 on Eesti Pank esitanud andmete hulgas ka andmed ühele kaebajale, Magnesium & Metals Limitedt-le kuuluvate, algselt Elegant Logik-ile kuulunud sertifikaatide kohta, kuid kaebaja ega Elegant Logik’ile ei ole sertifikaatidega tagatud nõudeid hüvitatud. Seega on kaebaja Vene päritolu kasutatud pahatahtlikult Eesti Panga või kolmandate isikute huvides, sealjuures informeerimata kaebajat võimalusest oma raha kätte Vene päritolu. Ainuüksi selline toimimine on lubamatu ja kaebaja õigusi jämedalt rikkuv.“

Seotud lood:

Skandaal pöörab rahvusvaheliseks

Hakkasime ajama nende ettevõtete või õigusjärglaste jälgi, et asja selgust tuua. Optintorg oli Nõukogude Liidu ajal tegutsenud väliskaubanduse hulgiettevõte, kelle erinevad osad erastati. Selle nimekuju all tegutseb Venemaal täna mitmeid ettevõtteid hulgikaubanduse ja turismi alal.

Bazis Pank on 1991. aastal Ukrainas Harkovis tegutsemist alustanud finantsasutus. Selle aasta augustis võttis Ukraina keskpank Bazis pangalt tegevuslitsentsi ja ettevõte on likvideerimise staadiumis.

Loe veel

Jääb üle Elegant Logic. Seekord saadab meid edu. Ettevõtte esindaja hr Mark Lisnyansky on hea suhtleja ja probleemiga tegelenud kõik need 20 aastat. Lisaks annab ta tutvumiseks kogu dokumentatsiooni, üle 100 lehekülje! Üllatusega saame teada, et tegelikult tehti ülekanne 1992. aasta veebruaris VEB-ist EVEA panka. Eesti pool on seletanud, et see toimus Eesti Panga Välisoperatsioonide Valitsuse (EP VOV) korrespondentkonto kaudu ja kuna ülekanne tehti VEB-i külmutatud kontolt, siis tegelikult mingit raha ei liikunudki. See on eriti kummaline, sest teatavasti külmutati VEB-i korrespondentkontol sinna kuni 1991. aasta 31. detsembrini laekunud vahendid. Teine suur kummalisus seisneb selles, et USA firma Elegant Logic Inc. arvelt EVEA pangas anti Eesti Panga maksekorraldusega 27. aprillist 1992 50 tuhat dollarit endisele USA firma töötajale, kellel ei olnud selleks volitusi ega mingeid õigusi! Sellega müsteerium veel ei lõppe, see 50 tuhat dollarit kanti firma kinnitusel üle tema isiklikule arvele USA-s!

17. veebruaril tehtud ülekande kohta järelpärimisele vastab VEB-i Peterburi filiaal juba 22. veebruaril: „…450 000 dollari kohta teatame, et see summa on üle kantud Eesti Panga korrespondentkontole. Kõigis küsimustes edasiste kannete kohta Elegant Logic Inc. arvele EVEA Pangas palume pöörduda vahetult Eesti Panka (maksekorralduse koopia lisame).“ Mitte sõnagi mingist arve külmutamisest!

Härra Lisnyansky räägib, et ta on käinud mitmel korral Tallinnas kohtumas Eesti Panga esindajatega. Ta väidab, et ei tea midagi VEB-i kirjast Eesti Pangale 1995. aasta alguses, millega paluti andmeid VEB Fondi registris olnud vene residentide kohta. „Eesti pool palus meil pöörduda Venemaal VEB-i, sest kahe riigi vahel olevat reguleerimata kahepoolsete võlgnevuste probleem ning vene pool vastutavat just vene ettevõtete ees. Ma üritasin selgitada, et me oleme teises kategoorias ja meil oli avatud USA firma arve VEB-is ning me ei ole seotud Eesti – Venemaa suhetega. Kuid mulle öeldi ikka et kuna ülekanne tuli Venemaalt siis vaadatakse seda seda vene residentide vahenditena,“ rääkis USA firma esindaja hr Lisnyansky.

VEB Fond  üritas USA firmast lahti saada

USA firma oli teadmatuses ja ei osanud midagi peale hakata VEB Fondi sertifikaadiga, mis nimetas nende nõudesummaks 400 tuhat dollarit. Hr Lisnyansky avaldas imestust, miks ei lahendatud siin probleemi 20 aasta jooksul nii, nagu Venemaa tegi seda varsti pärast VEB-i pankrotistumist, andes 1992. aastal kõigile seal pangas arvet hoidnutele kaotatud vahendite vastu riiklikud võlakirjad. Seletan hr Lisnyanskyle, et Eestis anti võlakirjad ainult pangale, panga hoiustajad jäeti aga kõigest ilma ning tõsteti ilma nende nõusolekuta oma nõudega panga bilansist välja müstilisse VEB Fondi. Hr Lisnyansky on nõutu. Lisan, et Eesti rahandusministri Jürgen Ligi ja Euroopa Komisjoni voliniku Siim Kallase arvates on ta spekulant kes tahab Eesti riigilt raha välja pressida. Hr Lisnyansky on täiesti nõutu.

1997. aastal sai Elegant Logic VEB Fondilt selle tollase juhataja Vladimir Mihailovi allkirjaga teatise. „Palume kinnitada konto jääk (400 tuhat dollarit) teie arvel VEB Fondis ja viivitamatult saata tagasi kinitus selle kohta kinnises ümbrikus. Pretensioonid riikliku VEB Fondi vastu määratakse enampakkumise läbiviimisega, milles osalemine tuleb vormistada 25. aprilliks 1997. Osavõttu enampakkumisel pakutakse kõigile soovijatele,“ teatatakse VEB Fondi kirjas Juba esimene lõik paljastab järjekordse vale. Rahandusminister Ligi selle aasta alguses Riigikogus VEB-i otsuse eelnõud tutvustades väitis saadikutele, et varem ei ole kunagi püütud VEB Fondi nõudeid müüa.
„Pärast nõuete müüki viib VEB Fond läbi sertifikaadiomanike üldkoosoleku selleks, et määrata müügist saadud tulu jaotamine,“ teatab kiri. Siinkohal on kohane meelde tuletada, et Riigikogu otsusega VEB Fondi asutamise kohta, jaanuaris 1993, pidi võlausaldajate üldkoosolek kokku kutsutama kuue kuu jooksul. Eesti Pank jättis selle tuimalt täitmata.

VEB Fond jätkab: „Peale selle me teatame, et teil on õigus sertifikaat tagastada VEB Fondile selleks, et iseseisvalt esitada kohtulik hagi VEB-i või selle järeltulija vastu.“ Nagu näha, ei olnud 1997. aastal veel mingit juttu absurdsest nõude iseseisvast realiseerimisest VEB-is. Seda jama jutustas Riigikogus mitmel korral endine Eesti Panga president Vahur Kraft ja nüüd uuesti peaminister Andrus Ansip. Sellel on ka seletus. Suuremad väljamaksed VEB-i külmutatud kontolt toimusid aastatel 1997 – 2000 ja neid saab seostada ainult TSL International’ile kanditud valitsuse ja keskpanga nõuetega. Et seda suurvargust varjata, mõeldigi ilmselt välja jabur seletus iseseisvast nõudeõiguse realiseerimisest.

VEB Fondi kiri lõpetab: „Palun võtke teatavaks, et te peate teavitama VEB Fondi kuni 25. aprillini 1997 oma soovist sertifikaat tagastada. Vastasel juhul VEB Fond eeldab, et te andsite oma nõusoleku VEB Fondi konsolideeritud nõuete müügiks.“

Ühesõnaga püüdis VEB Fond kõigi sertifikaadiomanike nõuded ilma neilt selleks nõusolekut küsimata enampakkumisele panna. See oli ehtne väljapressimine ja keeldumise korral ähvardati võlausaldajaid lihtsalt VEB Fondist välja visata, mingu käigu siis ise kohut VEB-iga!

Igal juhul VEB Fondi Mihailovi dirigeeritud avantüür ebaõnnestus meile teadmata põhjustel. Suure tõenäosusega ei soovinud mitte keegi osta arusaamatu fondi väärtusetuid sertifikaate.
Kuid see ei ole veel kõik. Riigkontrolli aktist VEB Fondi kohta aastatel 1996 – 1997 saame teada: „Kontrollimisel ilmnes, et Elegant Logic nõue 400 tuhat USD on kantud alusetult loobutud või identifitseerimata nõuete hulka. Viga parandati kontrollimise ajal.“ See kinnitab, et ilmselt kanditi ka see nõue tegelikult VEB-i külmutatud korrespondentkontolt välja ja realiseeriti kellegi poolt. Sellest ei tea Elegant Logic muidugi midagi.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare